Правила відвідування та користування послугами
фітнес - студії «AMIGOS» (далі - «Студія»)

Правила Студії – це комплекс норм і умов, що встановлюють права і обов'язки будь-яких осіб, які перебувають на території, та регулюють відносини між ними. Ці Правила не є вичерпними, так як Студія має право їх доповнювати та змінювати (в тому числі шляхом викладення в новій редакції) в будь-який час в односторонньому порядку. Про зміни Правил Студії Клієнтів Студії повідомлять на рецепції та на сайті Студії. Змінені правила поширюють свою дію на всіх існуючих та майбутніх Клієнтів Студії з моменту їх затвердження.

Студія не несе відповідальності за незнання Клієнтом Студії будь-яких положень з цих Правил. Незнання будь-яких положень цих Правил не звільняє від відповідальності дотримуватися їх у повній мірі. Дані правила наявні на рецепції Студії для можливості вільного ознайомленні з ними.

Мета Правил Студії - встановлення чітких, довірчих відносин між Студією та Клієнтами Студії, створення безпечних і максимально комфортних умов для надання спортивних послуг Студією.

При порушенні Клієнтами Правил Студії Адміністрація Студії залишає за собою право обмежити доступ цих Клієнтів в Студію на невизначений період часу.

Все, що не врегульовано положеннями цих Правил, регулюється чинним законодавством України.

1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

1.1. Студія не є закладом охорони здоров’я і не здійснює надання медичних послуг (оцінка стану здоров'я, спостереження і контроль стану здоров'я і т. д.). Надаючи свої послуги, Студія керується тим, що Клієнт не має протипоказань для занять фізичною культурою, спортом та фітнесом.

1.2. Клієнт Студії гарантує, що він знаходиться у фізичному стані, який дозволяє йому виконувати активні і пасивні вправи, і що фізичні навантаження не заподіють шкоди його здоров'ю. Тим самим він знімає всю відповідальність за своє здоров'я зі Студії. У разі візуального виявлення у Клієнта Студії будь-яких захворювань, Адміністрація в праві вимагати надання довідки з закладу охорони здоров’я про стан здоров'я Клієнта.

1.3. Клієнт несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я і проведення медичних оглядів.

1.4. Клієнт, який отримує абонемент або разове відвідування, підписує Відомість ознайомлення з правилами Студії. Підписуючи Відомість, Клієнт підтверджує, що ознайомився з правилами Студії та згоден їх дотримувати.

1.5. При підписанні Відомості ознайомлення з правилами Студії Клієнт Студії підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Студію разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і він повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх/малолітніх дітей.

1.6. Клієнт Студії повинен самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я, за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також інших протипоказань, - зобов’язаний утриматись від відвідування Студії і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я, а також життя та здоров’я оточуючих.

1.7. Підписавши Відомість ознайомлення з правилами Студії Клієнт надає свою згоду на проведення фото- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

1.8. Клієнт Студії погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються під час реєстрації Абонемента / Клубної картки, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.

1.9. Клієнт Студії усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Клієнта надання Послуг, приміщення Студії потребує періодичного проведення поточного ремонту, внаслідок чого надання Студією Послуг може бути тимчасово припинене; проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії абонемента Клієнта.

1.10. При припиненні співпраці з Клієнтом у разі порушення цих Правил, кошти, сплачені за такі Послуги не повертаються.

1.11. Всі суперечки і розбіжності, що виникають між сторонами за цими Правилами, вирішуються шляхом переговорів між Студією та Клієнтами Студії. Розбіжності, з яких сторони не досягнуть домовленості, підлягають розгляду в судових органах за місцем знаходження Студії.

1.12. При порушенні Клієнтами Правил Студії Адміністрація Студії залишає за собою право обмежити доступ цих Клієнтів до Студії на невизначений період часу.

1.13. За усі негативні наслідки, що можуть трапитись у зв’язку з порушенням Правил Студії, у т.ч. відносно інших Клієнтів Студії, Персонал Студії жодної відповідальності не несе.

2. ПРАВА СТУДІЇ.

2.1. Змінювати і доповнювати Правила Студії.

2.2. Змінювати години роботи Студії, розклад занять.

2.3. Переносити час відкриття та закриття Студії.

2.4. Адміністрація має право проводити заміну тренера/інструктора, змінювати чинний розклад занятть, додавати нові напрямки тренувань або прибирати з розкладу заняття з малою відвідуваністю з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів в друкованому та електронному вигляді на сайті Студії. Претензії від відвідувачів з приводу зміни розкладу не приймаються.

2.5. Прайс-лист у Студії може бути змінений, про що адміністрація повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Студії або будь-яким іншим шляхом.

2.6. Відмовити в подальшій співпраці з Клієнтом, який порушив Правила Студії, а також у разі порушення Клієнтом зобов’язань по оплаті Послуг.

2.7. Адміністрація має право без попереднього оповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми. Знижки, акції та ін. вводяться і скасовуються спеціальними положеннями або розпорядженнями Директора, що вступають в силу з моменту опублікування їх на інформаційному стенді Студії, розміщенні на рецепції або опублікування на офіційному Інтернет-сайті Студії, якщо в тексті не вказано інше.

2.8. Персонал Студії мають право зробити зауваження Клієнту та зупинити виконання ним тої чи іншої спортивної вправи, якщо вважають, що подальше виконання цієї вправи може загрожувати життю та здоров’ю Клієнта та інших відвідувачів Студії та/або може призвести до пошкодження майна Студії. У разі, якщо Клієнт не реагуватиме на відповідне зауваження та продовжуватиме виконання наведеної вище вправи, Адміністрація Студії, в односторонньому порядку має право негайно припинити співпрацю з таким Клієнтом та, за відсутності інших порушень Правил з боку Клієнта, повернути останньому грошові кошти за невикористану частину Абонементу.

2.9. Персонал Студії на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я Клієнта, може надати аргументовану відмову останньому у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на здоров’я Клієнта.

2.10. Студія має право запитувати в офіційному порядку інформацію про клієнтів у правоохоронних і міграційних органах з метою недопущення на його територію осіб, присутність, поведінка і інші дії яких можуть викликати негативне ставлення інших Клієнтів та Персоналу Студії або піддати їх небезпеці.

2.11. Студія не несе відповідальності за не настання результату, очікуваного Клієнтом від занять в Студії.

3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.

3.1. Клієнти Студії зобов'язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючого персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших Клієнтів Студії, порушувати чистоту і порядок, використовувати в своїй промові нецензурні вирази.

3.2. Якщо вільні або мимовільні дії Клієнтів Студії створюють загрозу для їх власного життя та / або здоров'я, а також для здоров'я та / або життя оточуючих або суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, співробітники Студії мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування в Студії), виведення за межі Студії або виклику співробітників правоохоронних органів.

3.3. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях на час перебування в Студії. Всім Клієнтам Студії рекомендується уважно ставиться до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені і залишені без нагляду речі Студія відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні звільняється.

3.4. Послуги надаються тільки після попередньої оплати.

3.5. Студія не несе відповідальності за шкоду здоров’ю або майну, завдану протиправними діями третіх осіб.

3.6. Студія не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я, якщо стан здоров’я члена клубу погіршилося в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.

3.7. За технічні незручності, викликані проведенням міськими властями, профілактичних і ремонтно-будівельних робіт, Студія відповідальності не несе.

3.8. Клієнт при купівлі / продовженні абонемента у Студії повинен бути ознайомлений з цими Правилами.

3.9. Клієнти Студії несуть матеріальну відповідальність за втрату або навмисне псування устаткування Студії.

3.10. У разі заподіяння Клієнтом Студії шкоди або псування майна Студії, така шкода підлягає відшкодуванню Клієнтом Студії протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

3.11. У разі відмови Клієнта від оплати штрафних (фінансових) санкцій, за порушення Правил, або відмови його від оплати понаднормового користування послугами Студії чи оплати користування додатковими послугами. Студія має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з уже сплачених на користь Студії коштів Клієнтом із одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії абонемента.

3.12. Тренер має право надавати Клієнтам консультації з правильності та послідовності виконання фізичних вправ, користування інвентарем тощо.

3.13. Студія не несе відповідальності за неякісне та неправильне надання Тренером консультаційних послуг, та за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок неякісного надання таких послуг.

4. ПРАВИЛА ВІДВІДИН ЗАНЯТЬ.

4.1. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни до розкладу вносяться адміністрацією Студії в односторонньому порядку.

4.2. Необхідно приходити за 15 хвилин до початку занять. Після закінчення занять протягом 15 хвилин необхідно залишити роздягальню.

4.3. Запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни розкладу чи формату заняття.

4.4. У разі запізнення на заняття більш ніж на 15 хвилин, тренер має право не допустити Клієнта до заняття, тому що це небезпечно для його здоров'я.

4.5. Відвідувати групові заняття дозволяється лише в спеціальному спортивному одязі.

4.6. Не використовуйте мобільні телефони під час заняття (зупинка під час заняття шкодить Вашому здоров’ю, телефонні дзвінки на заняттях фітнесу заважають групі і інструктору).

4.7. Не дозволяється виконувати на занятті власні вправи, хореографію та обладнання без відповідної команди інструктора.

4.8. Чекаючи початку уроку, будь ласка, не заважайте заняттю групи, голосно розмовляючи і передчасно готуючи для себе обладнання. Очікуйте початку заняття в холі.

4.9. Відвідувачі Студії зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати різкі запахи на заняттях.

5. НА ТЕРИТОРІЇ ФІТНЕС - СТУДІЇ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

5.1. Відвідувати Студію без абонемента або оформленої послуги разового відвідування;

5.2. Передавати абонемент іншим особам;

5.3. Відвідувати Студію при наявності залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром). При підозрі на наявність у Клієнта Студії ознак алкогольного та / або наркотичного сп'яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) співробітники Студії мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань і виведення за межі Студії або виклику співробітників правоохоронних органів.

5.4. Приносити в Студію зброю будь-якого виду, вогненебезпечні, вибухові (у тому числі піротехнічні вироби), легкозаймисті, отруйні, токсичні, отруйні та пахучі речовини, колючі та ріжучі предмети, скляний посуд та вироби зі скла, газові балони;

5.5. Вживати і поширювати в Студії алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також курити на території Студії;

5.6. Відвідувати Студію з тваринами;

5.7. Входити в приміщення Студії в брудному взутті та одязі, яка може забруднити одяг інших відвідувачів;

5.8. Залишати дітей з до 14-ти років без нагляду;

5.9. Виносити зі Студії інвентар та майно Студії;

5.10. В живати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зоні відпочинку та в роздягальнях.

5.11. Використовувати у фітнес залі відкриті ємності для води, в тому числі пластикові стаканчикі.

5.12. Здійснювати несанкціонований прохід в Студію, а також самовільно проникати в службові приміщення Студії;

5.13. Наносити шкоду інвентарю, спорядженню, приміщенню, обладнанню Студії;

5.14. Використовувати площу Студії без дозволу адміністрації для заняття комерційною, рекламної та іншою діяльністю, незалежно від того, чи пов’язано це з отриманням доходу.

5.15. Відео- і фотозйомка без домовленості з адміністрацією Студії;

5.16. Допускати дії, що принижують або ображають людську гідність;

5.17. Заважати іншим відвідувачам;

5.18. Займати більше 1 шафи на одну людину;

5.19. Залишати особисті речі у приміщеннях, роздягальнях, шафах, осередках Студії після закінчення відвідування;

5.20. Самостійне використання апаратури Студії;

5.21. Вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;

5.22. Непристойна поведінка та жести, прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації; нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи, грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Студії;

6. СТУДІЯ ЗОБОВ’ЯЗАНА:

6.1. Надавати якісно та належним чином Комплекс послуг і додаткові послуги.

6.2. Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов'язаних з недостатнім рівнем якості послуг, що надаються.

6.3. Своєчасно інформувати Клієнта Студії про зміни в структурі послуг та умови їх надання.

6.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного та іншого обладнання і їх відповідність санітарним правилам і нормам.

6.5. Надавати Клієнту Студії одну шафу в роздягальні для перевдягання.

6.6. Зберігати всі знайдені на території Студії речі протягом 7 (семи) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора.

6.7. За необхідності надати Клієнту першу медичну допомогу та викликати службу швидкої медичної допомоги.Незнання Правил Студії не звільняє Клієнта від їх виконання!Бажаємо Вам спортивних успіхів і приємного відпочинку!
15.07.2019


Адміністрація Фітнес-студії “AMIGOS»